Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформація для вступників

Навчальний заклад державної форми власності III і IV рівня акредитації.

Ліцензія МОНМСУ АД № 041499 від 14.08.2012 р.

 

Рік заснування – 1992.

Форма навчання: денна, заочна, очно-заочна.

Навчання здійснюється за державним замовленням та на контрактній основі. Підготовка фахівців ведеться по напрямках: економіка та підприємництво; менеджмент і адміністрування; право.

В інституті функціонують чотири факультети:

— Економіки та управління – напрямки підготовки: економіка підприємства; маркетинг; менеджмент організацій і адміністрування (спеціалізація – менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу), управління персоналом та економіка праці;

— Фінансово-обліковий – напрямки підготовки: фінанси і кредит; облік і аудит;

— Міжнародної економіки – напрямок підготовки: міжнародна економіка;

— Юридичний – напрямок підготовки: право (спеціалізація – господарське право).

Прийом документів на 1-й курс на всі форми навчання і напрямки підготовки починається з 1 липня і закінчується 31 липня 2013 р. о 14°°.

 

Перелік сертифікатів,
що надаються для вступу на 1-й курс у
КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» у 2013 р.


Напрями підготовки

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна кількість балів

Маркетинг

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Управління персоналом та економіка праці

1. Українська мова та література

124

2. Математика

124

3. Історія України або Географія

140

Економіка підприємства

1. Українська мова та література

124

2. Математика

140

3. Історія України або Географія

124

Міжнародна економіка

Менеджмент

1. Українська мова та література

124

2. Математика

124

3. Географія або Іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька)

140

Правознавство

1. Українська мова та література

124

2. Історія України

140

3. Математика або Іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька)

124


Підготовка студентів здійснюється по освітньо-кваліфікаційних рівнях: бакалавр і спеціаліст, а по напрямках підготовки “міжнародна економіка”,“економіка підприємства”, “маркетинг”, “менеджмент організацій”, «фінанси» – бакалавр, спеціаліст і магістр.

Прийом на освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» здійснюється як за державним замовленням, так і за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі по кожному напрямку підготовки окремо. Для окремих категорій абітурієнтів правилами прийому передбачені пільги відповідно до чинного законодавства. Студенти денної форми навчання звільняються на 5 років від призову на військову службу.

Особи, що мають диплом молодшого спеціаліста, після успішних вступних випробувань за фахом зараховуються на другий курс спорідненного напряму підготовки.

Строк навчання для всіх напрямків підготовки:

— освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”: 4 роки - на денній формі навчання, 4 роки й 2 місяця – на заочній формі навчання;

— освітньо-кваліфікаційні рівні “спеціаліст” (на базі бакалавра відповідної спеціальності) – 1 рік на всіх формах навчання, «магістр» - 1 рік на денній формі навчання; 1 рік і 6 місяців – на заочній формі навчання.

Випускники інституту одержують державний диплом про закінчення Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».

В інституті є можливість одержати «другу вищу» освіту. Перепідготовка спеціалістівздійснюється по дворічній програмі (форма навчання: очно-заочна) за спеціальностями:фінанси, економіка підприємства, облік і аудит.

В інституті здійснюється довузівська підготовка, яку проводять висококваліфіковані викладачі інституту і педагоги шкіл міста.

Матеріально-технічна база: чотири навчальних корпуси, кафетерій і їдальня, спортзал, тренажерний зал, сім комп'ютерних класів і бібліотека з абонементом і читальними залами, що має сучасну економічну літературу.

В інституті навчається більш ніж 4500 студентів.

Професорсько-викладацький склад: більш ніж 200 висококваліфікованих фахівців-педагогів, які працюють на 15 кафедрах інституту, у тому числі 12 докторів наук, професорів і більш 100 кандидатів наук, доцентів.

Проходження практики: студенти інституту проходять практику на провідних підприємствах, у банківських установах, фірмах, представництвах закордонних компаній, міністерствах АР Крим та ін.

Працевлаштування випускників: попит на наших випускників досить високий. Практично всі вони працевлаштовуються в різні структури Автономної Республіки Крим і України.

Остання редакція: 21.11.13