Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Порядок оформлення в’їзної візи типу Д

Для отримання в’їзної візи для навчання в Україні необхідно звернутись до Посольства України в своїй або сусідній країні із заявою про видачу в’їзної візи на навчання в Україні додавши до неї запрошення університету.

Інформація про порядок та умови оформлення посвідки на тимчасове проживання та виїзду з України

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання надаються наступні документи:

1) заява іноземця

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

5) клопотання (подання) приймаючої сторони щодо оформлення іноземцеві та особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання і документи, зазначені у частинах четвертій - п’ятнадцятій статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, відповідно до категорії іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на тимчасове проживання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

6) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);

7) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).

     Посвідка на тимчасове проживання у випадку видається на період навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні.

     У разі коли протягом строку дії посвідки на тимчасове проживання у документахіноземцязмінилися відомості, такі документи подаються протягом 10 днів з моменту настання таких змін до територіального органу або підрозділу ДМС, який видав посвідку.

    У разі відсутності підстав для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк знятисьз реєстрації місцяпроживання та виїхати за межі України. При цьому посвідка на тимчасове проживання передається приймаючій стороні, яка зобов’язана подати її територіальному органові або підрозділові ДМС за місцем проживання іноземця та особи без громадянства протягом десяти днів з моменту зняття з реєстрації.

Остання редакція: 25.01.16