Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

08 лютого 2019 року відбудеться конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності21 Січня 2019р.

ІНФОРМАЦІЯ

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкту оренди

 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для укладання договору оренди

Назва об’єкту оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

Балансо-утримувач

Платник робіт з оцінки об'єкта

Орієнтовна дата оцінки

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки/грн.

1

частина нежитлового приміщення – об’єкт культурної спадщини

1,00

м. Київ,

просп. Перемоги, 54/1

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ФО-П

Бланкін Є.М.

28.02.2019

4200

 

Конкурс відбудеться 08 лютого 2019 року о 1100 в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 54/1.

Документи приймаються до 1630 04 лютого 2019 року за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, кім. 103.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, який відбудеться «08 лютого 2019 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 3 – 5 до Положення формою.

Замовник робіт з оцінки - Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місце знаходження комісії: м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, телефон для довідок: (044) 456-42-08.