Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ковальчук Таміла Григорівна

Кафедра: Кафедра міжнародної економіки
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

У 1984 році закінчила Одеський інститут народного господарства. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Особливості реалізації об'єктів інтелектуальної власності в економіці України». У 2006 році присвоєно звання доцента. Викладає дисципліни "Міжнародні економічні відносини", "Вступ до спеціальності".