Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та оподаткуванні» призначенадля освітнього ступеня магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент».

Мета вивчення дисципліни: надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності на підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах.

Публікаціі з предмету