Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вчена рада факультету

Cклад Вченої ради факультету обліку та податкового менеджменту

 

Голова Вченої ради, декан факультету обліку та податкового менеджменту
Заступник голови Вченої ради, к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, заступник декана факультету обліку та податкового менеджменту
Секретар Вченої ради факультету ОПМ, старший викладач кафедри обліку і оподаткування
К.е.н., професор кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Гагадзе
Тамара Володимирівна
 
інспектор деканату
К.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
завідувач кафедри фізичного виховання
К.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку
Д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
старший викладач кафедри фізичного виховання
К.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку
К.е.н., доцент кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
К.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
К.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, голова профбюро факультету обліку та податкового менеджменту
К.е.н.,  доцент кафедри аудиту
К.е.н., доцент кафедри аудиту
старший викладач кафедри фізичного виховання
Д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування, заступник декана факультету обліку та податкового менеджменту
Д.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту
старший викладач кафедри фізичного виховання
К.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
К.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку
Сікан
Олена Миколаївна
інспектор з контролю за забезпеченням  навчального процесу кафедри обліку і оподаткування
Д.е.н., професор кафедри аудиту
К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування
К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування
К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування
К.е.н., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, заступник декана факультету обліку та податкового менеджменту
Д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування
Малова
Анна Євгенівна
студентка 3 курсу
Мартишенко Олександра Сергіївна
студентка 1 курсу
Мостова
Єлизавета Андріївна
студентка 1 рік магістерського рівня освіти
Хмельницький
Сергій Сергійович
студент 1 курс зі скороченим терміном навчання (2 роки)
Ковальова
Олена Василівна
студентка 4 курсу, Голова студентської академічної ради факультету
Давидкова
Катерина Максимівна
студентка 4 курсу, Голова профбюро студентів факультету
Дядюн Олена Олександрівна
аспірантка кафедри аудиту
Стовпова
Анна Сергіївна
аспірантка кафедри обліку і оподаткування

 

Остання редакція: 15.02.19