Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана

Шатілова Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів

Управління організацією в епоху цифрової трансформації; стратегічне управління організацією; антикризове управління організацією, розвиток теорії організації.

 

Освіта

2005 р. - закінчила «Київський національний економічний університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій (диплом з відзнакою КВ № 28105158).

23 квітня 2014 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління стратегічною гнучкістю підприємства» за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (диплом ДК № 021952).

26 квітня 2016 р. - присвоєно вчене звання доцента по кафедрі менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана" (атестат АД № 000008).

 

Досвід викладацької та практичної роботи

З 2003 р. розпочала трудову діяльність. Працювала на посаді економіста у ВАТ "Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект", на посаді менеджера з реклами у ТОВ "Укрполіграфія" та на посаді менеджера у ТОВ "Мобіл-2 Україна".

З 2006 р. працює в ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". З квітня 2015 р. - доцент кафедри менеджменту. Викладала дисципліни: "Менеджмент", "Антикризове управління", "Стратегічне управління", "Інноваційний менеджмент", "Теорія організації".

2016 - 2019 рр. - тренер "Школи економіки та управління" в рамках реалізацію проекту з профорієнтаційної діяльності серед школярів старших класів КНЕУ.

2018 р. - експерт модулю "Бізнес-лідерство" у ІІ етапі тренінгового курсу освітнього проекту "Відповідальне лідерство – шлях до успіху" для лідерів Дитячого парламенту Дарницького району м. Києва (КНЕУ спільно з МОН України).

 

Організаційна робота

2010 р. - член оргкомітету міжвузівського конкурсу бізнес-планів "Стартуй у бізнес", що був І етапом Всеукраїнського конкурсу бізнес планів (Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний комітет підприємництва, Київський молодіжний центр праці, КНЕУ).

2010 р. - член журі відбіркового етапу "Першого чемпіонату КНЕУ по вирішенню бізнес кейсів" серед студентів.

2010 - 2013 рр. - куратор студентів 1-го курсу денної форми навчання факультету економіки та управління спец. 6601.

2013 - 2014 рр. - керівник профорієнтаційної роботи викладачів кафедри менеджменту серед випускників шкіл та коледжів.

2013 - 2019 рр. - член організаційного комітету періодичної Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту".

2015 - 2019 рр. - керівник з організації та проведення виробничої практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та переддипломної практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти по кафедрі менеджменту.

2015 - 2020 рр. - керівник з організації та проведення переддипломної практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти по кафедрі менеджменту.

2017 - 2020 рр. - голова організаційного комітету і відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю "Менеджмент організації".

2018 р. - модератор та співорганізатор круглого столу "Цифрова економіка: можливості, загрози та виклики освіті" (КНЕУ спільно з МОН України та Університетом Сингулярності).

2019 р. - член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Стратегія бізнесу: футурологічні виклики».

2019 - по теперішній час - куратор здобувачів 1-го курсу ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент".

2020 р. - член жюрі ІІ туру Всейукраїнського конкурсу студентських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 "Менеджмент".

 

Членство у проектних групах

2017 - 2020 рр.  - член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми "Менеджмент бізнес-організацій" на другому (магістерському) рівні вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент".

2020 - по теперішній час - гарант (керівник проектної групи) освітньо-професійної програми "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент".

 

Викладацька діяльність

Фундатор і співрозробник навчальних дисциплін на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: "Теорія організації", "Organization Theory", "Антикризове управління організацією".

Фундатор і співрозробник навчальних дисциплін на другому (магістерському) рівні вищої освіти: "Антикризовий менеджмент", "Управління власністю".

Співрозробник програм виробничої та переддипломної практик на першому (бакалаврському) та другому (магістрерському) рівнях вищої освіти ОПП "Менеджмент бізнес-організацій", галузі знань 07 "Управління та адмінстрування", спеціальності 073 "Менеджмент".

Автор і співавтор робочих програм і методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисциплін на денній, заочній та дистанційній формах навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: "Теорія організації", "Антикризове управління організацією".

Автор і співавтор робочих програм і методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисциплін на денній і заочній формах навчання на другому (магістрерському) рівні вищої освіти: "Антикризовий менеджмент", "Управління власністю".

Співавтор методичних рекомендацій з написання курсових робіт з дисциплін "Теорія організації" і "Менеджмент" для здобувачів ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент".

Співавтор методичних рекомендацій з написання кваліфікаційних робіт для здобувачів ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент".

Розробник дистанційних курсів на платформі MOODLE: "Теорія організації", "Теорія організації (залік), "Антикризове управління організацією", "Управління антикризовою діяльністю підприємства (залік)" "Курсова робота Теорія організації", "Organization Theory", "Антикризовий менеджмент", "Кваліфікаційна бакалаврська робота".

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Керівництво студенткою 5-го курсу, факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», спеціальності 073 «Менеджмент», магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу» Когут В.І., переможниці ІІ тура Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» у 2017-2018 н.р. (Диплом І ступеня)

Керівництво студентом 4-го курсу, факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент бізнес-організацій» Вініченко І.Ю., переможця ІІ тура Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Менеджмент організацій» у 2019-2020 н.р. (Диплом І ступеня)

Керівництво студентом 4-го курсу, факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент бізнес-організацій» Вініченко І.Ю., переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 "Менеджмент" у 2021 р. (Диплом І ступеня)

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/групою

2010 - 2013 рр. - куратор студентів 1-го курсу денної форми навчання факультету економіки та управління спец. 6601.

2019 р. - по теперішній час - куратор здобувачів 1-го курсу ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент".

Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

2017 р. - 2020 р. - голова організаційного комітету і відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організації".

 

Участь в атестації наукових кадрів

Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Орлової К.Є. на тему: «Механізм адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища» (08.06.2016 р., засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»).

 

Участь у професійних обєднаннях

Асоціований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (свідоцтво № 415 від 15.11.2018р.)

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

Експерт модулю «Лідерство та командотворення» освітнього проекту «Відповідальне лідерство – шлях до успіху» (Студентська академічна рада ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», ГО «МООЛМС «МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ НАЦІЇ», Міністерство освіти та науки України) (2019 р.)

Наукове консультування керівництва ПП «Арістей», м. Київ, з питань підвищення ефективності діяльності та налагодження партнерської взаємодії (з 2018 р. по т.ч.).

Експерт модулю «Бізнес-лідерство» у ІІ етапі тренінгового курсу освітнього проекту "Відповідальне лідерство – шлях до успіху" для лідерів Дитячого парламенту Дарницького району м. Києва (КНЕУ, МОН України) (2018 р.)

Тренер «Школи економіки та управління» в рамках реалізацію проекту з профорієнтаційної діяльності серед школярів старших класів КНЕУ (з 2016 по т.ч.).

 

Публікації

Загальна кількість науково-методичних публікацій - 92, у тому числі: 3 колективні монографії, 25 наукових статей, 25 навчально-методичних видань, 39 в інших виданнях; 

 

Підвищення кваліфікації

2015 р. - Academic society of Michal Baludansky, Advanced Training in the field of International Economics, Marketing and Management “Capabilities and PerspectiveTrends in Ukrainian Business on the European Market”, (Certificate № 98-11/15, 23.11.2015).

2017 р. - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС02070884 / 053178-17 від 01.12.2017 р.).

2019 р. - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх використання в навчальному процесі економічного університету" (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС02070884 / 069606-19 від 11.12.2019 р.).

 

Атестації

2007 р. - атестація щодо володіння англійською мовою (British Council Teaching Centre Kyiv. Business English Certificate Vantage (Level B2), ESOL Examinations. University of Cambridge, UK);

2018 р. - атестація щодо володіння державною мовою (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Посвідчення про вільне володіння державною мовою).

 

Наукові профілі