Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Самченко Наталія Костянтинівна

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: Доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 6 років
Біографія:

Закінчила у 2008 році ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отримала кваліфікацію магістр з економічної кібернетики.

У 2011р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукзі спеціальності 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

З 2011 року працює на посаді старшого викладача кафедри інформаційного менеджменту.