Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фастовець Анна Сергіївна

Кафедра: Кафедра міжнародного та європейського права
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Народилася і проживає в місті Києві. У 1999 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримала ступінь бакалавра міжнародних відносин, магістра міжнародного права, а також перекладача з англійської мови.

З 2000 року працює в КНЕУ спочатку на Кафедрі правового регулювання економіки, потім, зі створенням кафедри міжнародного та європейського права,  – на цій кафедрі. З того часу проводила лекційні та семінарські заняття, а також була відповідальною за методичне забезпечення таких предметів, як міжнародне право, міжнародне приватне право.

В рамках програми TЕMPUS/TACIS працювала над розробкою дисципліни "Право Європейського Союзу", є співавтором підручнику "Право Європейського Союзу" разом із проф. В.Ф.Опришком і А.В.Омельченком. Із успішним завершенням програми і запровадженням дисципліни "Право Європейського Союзу" проводила лекційні та семінарські заняття й з цієї дисципліни, а також відповідала за методичне забезпечення предмету.

В рамках наступного етапу програми TEMPUS/TACIS проводила комплексне наукове дослідження проблеми помилки в договорі. Дослідження було зроблене на базі Віденського економічного університету під керівництвом проф. Питера Доральда. Результати дослідження опубліковано у виданні Віденського економічного університету.

Має ряд наукових публікацій в різних вітчизняних та іноземних виданнях. Було випущено навчально-методичний посібник з міжнародного права. Брала участь у підготовці відповідних розділів підручнику "Правознавство" за загальною редакцією В.Ф.Опришка і Ф.П.Шульженка.

У 2016 році успішно захистила дисертаційне дослідження за спеціальністю 12.00.11 "міжнародне право" на тему: "Сутність та особливості преюдиціального провадження Суду ЄС", яке було підготовлене під керівництвом к.ю.н. доц. Гнатовського М.М. і захищене на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На даний момент продовжує працювати на Кафедрі міжнародного і європейського права Юридичного інституту КНЕУ. Викладає такі предмети, як: Міжнародне право, Право Європейського Союзу, Міжнародне-правове регулювання відносин економічної конкуренції, Право внутрішнього ринку Європейського Союзу.