Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Остафійчук Ярослав Васильович

Кафедра: Кафедра регіоналістики і туризму
Посада: професор кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

У 1996 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Після завершення навчання в аспірантурі захистив кандидатську дисертацію. Протягом 2001–2011 років працював у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України; 2011–2016 років ― Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» на посадах провідного наукового співробітника та завідувача відділом соціоекологічних проблем сталого розвитку. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Є автором понад 100 наукових публікацій. Приймав участь у розробці стратегій соціально-економічного розвитку та схем планування територій низки регіонів України, проекту Генерального плану м. Києва.

Нагороджений дипломом Міністерства економіки України І ступеня, подякою Київського міського голови.