Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Поведінка споживачів

Мета дисципліни: формування у студентів знань і навичок з практичного використання засадних положень теорії поведінки споживачів задля підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.
Завдання дисципліни: ознайомитися з основними положеннями теорії споживчої поведінки; розглянути правові та фінансово-економічні положення роботи зі споживачами; опанувати практичні навички роботи зі споживачем та управління його поведінкою. Предмет дисципліни: маркетингова система управління поведінкою споживачів. Увесь склад кафедри маркетингу бере участь у науково-дослідній роботі за темою «Стан та розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах реформування економіки України». Досліджуються теоретичні та практичні питання діяльності маркетингових служб підприємств. Об’єктом дослідження є національна економіка України.
 

Остання редакція: 01.11.17