Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління витратами (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки: у теоретичному плані вона покликана поглибити фундаментальні знання щодо методології управління витратами агропромислових формувань,   прикладному - закласти базові знання з організації і методики управління витратами підприємств та їхніх підрозділів.

            Завдання науки- оволодіння методами формування витрат; розвиток навичок планово-розрахункової, економічної та організаційної роботи зі складання, обгрунтування і контролю за ходом формування витрат підприємства та його підрозділів на певний період.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): розуміння сутності витрат підприємства, здатність структурувати витрати підприємств АПК.

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету

  • Управління витратами (6504/1) (69.5 KB)паспортз науки "Управління витратами» (освітня програма)   «Економіка агропромислових формувань14 Липня 2016 р.
  • Управління витратами (Менеджмент агробізнесу) (348.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з науки "Управління витратами» спеціальність   «Менеджмент» спеціалізація (освітня програма) «Менеджмент агробізнесу»07 Липня 2016 р.