Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка та організація інноваційної діяльності (Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки– формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки.

Завдання науки– вивчення сутності інновацій та інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного розвитку; визначення методичних підходів щодо формування інноваційної політики підприємства та управління інноваційною діяльністю, вироблення і закріплення навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності інноваційних проектів.

Перелік компетентностей.

- інструментальних: засвоєння основних категорій, понять, термінів, що притаманні даній дисципліні; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

- міжособистісних: здатність до критики та самокритики;

- системних: дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання і здатність працювати самостійно;

фахових: засвоєння інновацій, інноваційної діяльності, інноваційних  процесів в аграрному секторі економіки

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету