Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація операційної діяльності підприємства (АПК)

Метою вивчення науки “Організація операційної діяльності підприємства” є розкриття основних положень теорії організації виробництва в агропромислових формуваннях різного типу та всебічного і глибинного аналізу практики організації виробництва в підприємствах агропромислового комплексу.

Процес викладання дисципліни передбачає реалізацію таких завдань:

-      усвідомити місце науки “Організація операційної діяльності підприємства”, предмет науки та її методи. З’ясувати суть поняття виробнича система;

-      опанувати організаційні основи організації агропромислового формування згідно чинного законодавства України;

-      усвідомити суть виробничого процесу;

-      опанувати суть понять спеціалізація, диверсифікація, концентрація виробництва;

-      опанувати методи організації земельних ресурсів агропромислового формування;

-      вивчити методи організації використання основних засобів АПФ;

-      вивчити методи організації транспортного господарства АПФ;

-      вивчити методику організації виробничої системи рослинництва та її підсистеми забезпечення;

-      вивчити методику організації виробничих систем тваринництва та їх підсистеми забезпечення;

-      опанувати методики організації кормовиробництва;

-      опанувати методики організації виробництва в промисловій сфері АПФ різного типу.

Перелік компетентностей:

базові загальнізнання;прийняття рішень; розвиток дослідницьких навичок та умінь; взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Ключові спеціальні (фахові) компетентності: з’ясування та усвідомлення сутності поняття «Виробнича система», необхідності та процедури проектування виробничої системи АПФ; вивчення класифікації виробничих систем АПФ; оцінка ефективності функціонування виробничої системи. 

Остання редакція: 28.04.16

Публікаціі з предмету