Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коцюба Олексій Станіславович

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Освіта та наукова діяльність

1998 р. - закінчив факультет економіки та управління КНЕУ за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту проектів і консалтингу (диплом з відзнакою КВ № 10626715).

2010 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему „Механізм та аналітико-інструментальні засоби забезпечення економічної стійкості підприємства” (за матеріалами поліграфічних підприємств України), спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом кандидата наук ДК № 062223).

2015 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри стратегії підприємств (атестат доцента 12ДЦ № 042894).

01.09.2015-31.08.2018 - докторантура ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), наказ № 513 від 01.09.2015 р., наказ № 646 від 29.08.2018 р.

Трудова діяльність у КНЕУ з 1998 р.

Організаційна робота

з 2014 р. - координатор підготовки наукових робіт від кафедри стратегії підприємств (бізнесу) для щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки підприємства.

Викладацька діяльність

Викладання дисциплін:

бакалаврат - "Мікроекономіка", "Мікроекономіка II",  "Управління витратами", "Аналітичні моделі та методи в економіці підприємства";

магістратура - "Економічне управління підприємством";

освітньо-науковий рівень доктор філософії (PhD) - "Аналітичний інструментарій економіки підприємства".

Навчально-методична робота

Є співрозробником (включаючи співавторство стосовно Робочих програм та іншого навчально-методичного забезпечення) дисциплін  "Управління витратами" (бакалаврат), "Мікроекономіка II" (бакалаврат).

Є розробником (включаючи авторство стосовно Робочих програм та іншого навчально-методичного забезпечення) дисциплін "Аналітичні моделі та методи в економіці підприємства" (бакалаврат), "Аналітичний інструментарій економіки підприємства" (PhD).

Публікації

Навчальні посібники - 3 (з них одноосібних - 0; у співавторстві - 3);

навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни - 1 (з них одноосібних - 0; у співавторстві - 1);

практикуми - 2 (з них одноосібних - 0; у співавторстві - 2);

монографії - 3 (з них одноосібних - 0; у співавторстві - 3);

статті у наукових фахових виданнях України - 37 (з них одноосібних - 37; у співавторстві - 0);

статті у провідних наукових виданнях інших держав - 1 (з них одноосібних - 0; у співавторстві - 1);

статті в інших наукових виданнях - 7 (з них одноосібних - 6; у співавторстві - 1);

тези доповідей на вітчизняних і міжнародних наукових і науково-практичних конференціях - 21 (з них одноосібних - 21; у співавторстві - 0).

Відзнаки

2006 р. - Почесна грамота за вагомий внесок у розвиток університету, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 100-річного Ювілею.

2016 р. - Почесна грамота за великий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та у звязку з 50-річчям від дня заснування кафедри стратегії підприємств (наказ № 364-к від 23.05.2016 р.).

Підвищення кваліфікації

31.07.2000 - 19.08.2000 р. - стажування на Азотному заводі у Тарнові-Мосціцах (Республіка Польща) (свідоцтво від 18.08.2000);

18.09.2000 - 17.11.2000 р. - Факультет післядипломної освіти КНЕУ "Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі" (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 134718);

24.10.2013 - 24.01.2014 - стажування у ПАТ "Київський маргариновий завод" (звіт про підвищення кваліфікації (стажування); протокол № 6 засідання кафедри стратегії підприємств ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" від 28.01.2014).

01.09.2015-31.08.2018 - докторантура ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), наказ № 513 від 01.09.2015 р., наказ № 646 від 29.08.2018 р.

Наукові профілі

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zQrhSFgAAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Alex_Kotsyuba

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8159-0772

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/S-8679-2018