Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління фірмою малого бізнесу

Мета дисципліни «Управління фірмою малого бізнесу» - формування у студентів системи знань щодо концептуальних засад, прикладних аспектів та особливостей управління суб’єктами малого підприємництва,  про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану підприємницького проекту. 

Завданнями вивчення курсу "Бізнес-планування" є: з'ясування особливостей системи управління малими підприємствами та набуття навичок використання спеціальних прийомів, способів та інструментів управління малими підприємствами.

Предметом курсу  «Управління фірмою малого бізнесу» є особливості формування, функціонування та розвитку системи управління фірмою малого бізнесу. умови, фактори і механізми удосконалення управління їх діяльністю.

Зміст дисципліни розкривається в темах: : 1) «Система управління фірмою малого бізнесу»; 2) «Планування діяльності фірми малого бізнесу»; 3) «Управління маркетинговою діяльністю малого підприємства»; 4) «Робота з персоналом на фірмі малого бізнесу» 5) «Управління фінансами малого підприємства»; 6) «Особливості оподаткування суб’єктів малого бізнесу».

Паспорт:

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету