Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Данилюк В’ячеслав Олексійович

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Освіта                                                               

  • 2002-2006 рр. - навчався в Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Менеджмент організацій". Диплом з відзнакою.                                                                
  • 2006-2007 рр. - навчався в магістратурі в Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Менеджмент корпорацій (АТ)". Диплом з  відзнакою.                                                             
  • 2008-2012 рр.  - навчався в аспірантурі КНЕУ імені Вадима  Гетьмана за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"
  • 2015 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему "Управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах"

Досвід викладацької діяльності 

З лютого 2008 року і по теперішній час працює на кафедрі менеджменту:                                           

  • 02.2008-01.2016 - асистент кафедри менеджменту                          
  • 02.2016-08.2016 - старший викладач кафедри менеджменту
  • 09.2016 по теперішній час - доцент кафедри менеджменту

Організаційна робота та інша робота

Не одноразово був науковим керівником студентів, що брали участь в щорічній студентській конференції КНЕУ та виборювали призові місця.

У 2017 та 2018 роках працював відповідальним секретарем приймальної комісії факультету економіки та управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

З вересня 2018 року є куратором академічної групи спеціальності "Менеджмент" ФЕТАУ

З 2016 по 2018 роки займався консультуванням компанії "Intertech" з управлінських питань  

Членство у проектних групах

У 2019 році - член проектної групи освітньо-професійного рівня "Молодший бакалавр" за спеціальністю 073 "Менеджмент"           

Викладацька діяльність

Співавтор 3-х програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів "Технологічний менеджмент", "Стартап-менеджмент" та тренінг-курсу "Вступ до спеціальності".

Викладає дисципліни "Менеджмент", "Технологічний менеджмент", тренінг-курс "Вступ до спеціальності" та дистанційний курс "Вступ до спеціальності".

Наукова діяльність

Є автором 18 наукових праць (в тому числі співавтор 2 колективних монографій, 9 статей, 7 тез конференції). Бере участь у науково-методичних семінарах кафедри, круглих столах.

Підвищення кваліфікації

У листопаді 2017 року пройшов стажування у Варшавській школі економіки за індивідуальною програмою,спрямованою на укріплення міжуніверситетських зв'язків та використання іноземного досвіду у викладацькій діяльності. Отримав сертифікат.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів 

 

1. Данилюк В. О. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Технологічний менеджмент» для спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» [Електронний ресурс] / [уклад. : Данилюк В. О.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 28 с. Режим доступу : https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/discipl_men/teh_managemen/

2. Данилюк В. О. Навчально-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з обов’язкової дисципліни «Стартап-менеджмент» [Електронний ресурс] / [уклад. : Данилюк В. О.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 30 с. Режим доступу : https://drive.google.com/open?id=1OP3agX0dKKpdcAriO4chReZssenjBo3L

3. Данилюк В. О. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з тренінг-курсу «Вступ до спеціальності» для спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» [Електронний ресурс] / [уклад. : Соболь С. М., Володькіна М. В., Данилюк В. О.]. – К. : КНЕУ, 2017 – 30 с. Режим доступу : https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/discipl_men/VSTUP_DO_SPEC_menedzh/ (власний внесок – 0,15 д.а.)

 

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю

Член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

 

Наукові профілі 

  • ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7788-9029            
  • Гугл-академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=POGZopEAAAAJ&hl=ru