Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лєзіна Анастасія Володимирівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

Освіта:

2008 р. - закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю "Металургія чорних металів" (диплом АР №34474221)

2008 р. - закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю "Економіка підприємства" (диплом 12ДСК №129488)

з 2015 по 2018 р. - навчалась в аспірантурі ДВНЗ "КНЕУ імені В.Гетьмана"

2018 р. - захист кандидатської дисертації на тему "Управління цінністю проектів" (науковий керівник - проф., к. е. н. Батенко Л. П.) (диплом ДК № 049956)

Викладацька діяльність:

Навчальні дисципліни: "Мікроекономіка" (бакалавр), "Галузевий аналіз" (бакалавр), "Менеджмент" (бакалавр), "Економіка підприємства" (бакалавр), "Проектний менеджмент" (магістр), "Економічне обгрунтування управлінських рішень" (магістр)

Співавтор розробки курсів з дисциплін "Проектний менеджмент", "Економічне обгрунтування управлінських рішень" та "Менеджмент" на платформі MOODLE.

Підвищення кваліфакації:

14.01.2019 - 15.03.2019 Інститут післядипломної освіти ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" "Дистанційні технології в освітньому просторі університету" (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/068880-19)

01.04.2019 - 31.05.2019 Інститут післядипломної освіти ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача" (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/069167-19)

04.03.2019 - 04.06.2019 Hight School of Social and Economic in Przeworsk (Poland) "Modern teaching methods in economics on the EU educational market"

09.10.2019-14.10.2019 Baltic International Academy, Riga, Latvia "Strategies for Entrepreneurship for Sustainable Development of Small and Medium-Sized Innovative Entrepreneurship"