Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Линовицька Світлана Анатоліївна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів: процеси адаптації в управлінні, управління фірмами малого бізнесу, підприємництво, lean – менеджмент. Освіта вища. Закінчила магістратуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» по программі «Менеджмент малого бізнесу».  Досвід викладацької та практичної роботи більше 10 років. Постійно поєдную викладацьку роботу з роботою у бізнесі.

Підвищення кваліфікації:

  1. Інститут підвищення кваліфікації за программою «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 02070884 / 035768-17)
  2. Інститут післядипломної освіти за программою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 02070884 / 053172-17)

 

  • Профілі в професійних (наукометричних) базах:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1467-671X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=joLMl5wAAAAJ