Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Колядич Олександр Іванович

Кафедра: Кафедра економічної теорії
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

2018 –
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Доцент кафедри економічної теорії


2005 – 2018
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Старший викладач, доцент кафедри історії та теорії господарства


2009
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Кандидат економічних наук
Тема дисертації «Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст.»


1994 – 2005
Національний педагогічний університет ім. М. П.Драгоманова 
Асистент, старший викладач кафедри економічної теорії


1994
Національний педагогічний університет ім. М. П.Драгоманова
Спеціальність «Історія і методика виховної роботи»


Посилання екзамен навчальної дисципліни "МАКРОЕКОНОМІКА" (перескладання) ( р., ):