Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналіз і прогноз діяльності фірми

ТРЕНІНГ – КУРС «АНАЛІЗ І ПРОГНОЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ»

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: набуття знань, навичок та вмінь з аналізу та прогнозу діяльності фірми в середовищі програмного продукту BusinessIntelligence(BI).

Завдання науки: формування системного уявлення про процес фінансового моделювання наслідків стратегічних рішень на підприємстві; вивчення методологічних та методичних засад ВІ для аналізу і стратегічного прогнозу діяльності компанії; набуття професійних навичок опрацювання та структурування великих масивів інформації про діяльність компанії в програмному продукті Diamond FMS.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

·          провести аналіз фінансової інформації з метою виявлення ключових факторів ефективності бізнесу,

·          спрогнозувати на основі фінансової моделі фінансові результати розроблених стратегічних варіантів розвитку компанії,

·          сформувати фінансову модель діяльності компанії на основі внутрішньої управлінської звітності в програмному продукті Diamond FMS,

·          провести аналіз чутливості планового прибутку підприємства по відношенню до ключових факторів ефективності бізнесу в програмному продукті Diamond FMS,

·          cформувати аналітичні звіти про результати аналізу і прогнозу діяльності підприємства.

Остання редакція: 05.02.16

Публікаціі з предмету