Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

5-7 грудня 2016 року V студентську наукову Інтернет-конференцію «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОГЛЯД НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕКОНОМІСТІВ»

5-7 грудня 2016 року
кафедра стратегії підприємств проводить
V студентську наукову Інтернет-конференцію
«СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОГЛЯД НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕКОНОМІСТІВ»

Інформаційний лист

Метою Інтернет-конференції є обговорення актуальних проблем стратегічного управління та розвитку бізнесу в контексті сучасних глобальних соціально-економічних трендів.

 

Відповідно, під час роботи Інтернет-конференції результати досліджень студентів будуть оприлюднені за такими секціями:

Секція 1. «Зовнішні контексти стратегії підприємства: конкуренція, інновації, розвиток» (модератор секції: Гаращенко Н.М., к.е.н., доцент).
Секція 2. «Аналітика та інструментарій стратегічного управління» (модератор секції: Решетняк Т.І., к.е.н., доцент).
Секція 3. «Проектний підхід в розробці та реалізації стратегії підприємства» (модератор секції: Скитьова Г.С., к.е.н., доцент)
Секція 4. «Стратегічне управління та корпоративне підприємництво» (модератор секції: Прохорова Є.В., к.е.н., доцент).
Секція 5. «Прикладні інструменти менеджменту підприємницької діяльності» (модератор секції: Кужель В.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств).
Секція 6. «Макроекономічні фактори розвитку стратегії підприємства» (модератор секції Королюк Т.О., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Остання редакція: 24.10.16