Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проектний менеджмент (К-ра стратегії бізнесу)

Остання редакція: 17.12.18

Публікаціі з предмету

  • Проектний менеджмент 076 (66.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Підприємницька діяльність»17 Грудня 2018 р.