Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг-курс з формування та використання інформаційно-аналітичної бази підприємства в системі 1С:УНФ

Мета дисципліни: отримання студентами знань та практичних навичок з формування системи первинних документів господарської діяльності підприємства та її використання для проведення аналітичної роботи в компанії.

Завдання дисципліни: уміння формувати систему первинних документів для створення інформаційної бази даних про господарську діяльність підприємства за різними бізнес-процесами на підприємстві; формування практичних навичок налаштування програми 1С:«УНФ»; набуття досвіду виконання аналітичних функцій в управлінні підприємством.

Результати навчання. За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • обґрунтовувати на основі наявної аналітичної інформації плани дій підприємства (планувальна функція);
  • контролювати результати діяльності підприємства у звітному періоді (контрольна функція);
  • виокремлювати із загальних інформаційних потоків саме ту інформацію, яка потрібна для прийняття заданих управлінських рішень, та формувати відповідні звіти (інформаційна, аналітична функція).
Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету