Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління витратами (вибіркова)

Освітній ступінь: бакалавр

Метанауки (дисципліни): систематичний виклад закономірностей формування витрат для оптимізації їх рівня і обґрунтування раціональних господарських рішень.

Завдання науки (дисципліни):

·               сформувати у студентів знання про склад витрат, побудову і функціонування системи управління витратами;

·               розвинути вміння виявляти фактори, що обумовлюють рівень витрат, і обчислювати їх вплив на кінцеві результати;

·               ознайомити студентів із методичними основами оптимізації операційної системи підприємства за критерієм витрат.

Результати навчання:

В результаті вивчення науки (дисципліни) студент повинен вміти: виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями і носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.

Остання редакція: 24.10.16

Публікаціі з предмету