Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Твердушка Тетяна Борисівна

Кафедра: Кафедра стратегії бізнесу
Посада: ст викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

Працює в КНЕУ з 2009 року. Викладає дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Нормування праці». Закінчила Національний Технічний Університет «КПІ» у 1999 році.