Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Котенок Дарія Михайлівна

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • управління економікою територіальних утворень
 • стратегічне планування соціально-економічного розвитку територіальної громади
 • економічна теорія: мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія, історія економічних вчень, економічна історія
 • теорія та практики реформування державного (публічного) сектору;

Освіта:

 • кандидат економічних наук за спецальністю "Економічна теорія" ( дисертація на тему «Державне регулювання економічного розвитку», ДВНЗ "КНЕУ ім. В, Гетьмана", 2004);
 • магістр, програма "Менеджмент проектів та консалтинг" (Київський національний економічний університет, 1998)

Досвід:

 • 09/2018-09/2021 - доцент,  заступник завідувача кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".
 • 9/2017-09/2018 - доцент, заступник завідувача кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".
 • 09/2005 - 09/2017 - доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".
 • 09/200 - 09/2005старший викладач кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".

Практичний досвід роботи в органах державної влади:

Експертна, проєктна та громадська діяльність:

 • член експертної ради в галузі бізнесу та інвестицій Міжнародної експертної радиз реалізації стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина»
 • есперт громадської органіазції "Клуб економістів"
 • учасник тренінгу «Мовний бренд» (тенінг Інституту післядипломної освіти ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", січень-лютий 2019 р);
 • член Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2020-2021);
 • учасник програми «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» (тренінг – пілотний проект Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України та КНЕУ за участю представників Світового банку, 17.12-20.12.2018, 27.03-29.03.2019);
 • учасник круглого столу "Доброчесність в академічному середовищі: правові й технологічні аспекти" ( ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", квітень 2019 р
 • учасник програми «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (тенінг Інституту післядипломної освіти ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", січень-лютий 2019 р);
 • учасник програми «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики НБУ» (семінар Національного банку України, 2018 р.);
 • учасник програми «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики НБУ» (семінар Національного банку України, 30 травня 2018 р.);
 • учасник програми «Активні громадяни» (тренінг Британська Рада, 2015);
 • учасник практичного курсу IBM IPSS Statistics (2016)
 • учасник проєкту «Модель європейського регіонального розвитку» (спільний проєкт ЄС та ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015).

Наукова діяльність:

Постійно здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт. Керівник наукової роботи студентки, що посіла призове місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування " (Косаховський Микита. "Взаємодія влади і громади", 2021 рік), зі спеціалізації "Економіка та економічна політика " ( Лукянова Вікторія "Гендерно-орієнтоване бюджетування", 20108/2019) 

Авторські свідоцтва: 

Літературно-письмовий твір "Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та офорлмення її результатів" ( свідоцтво про реєстрацію авторського парва на твір № 60629)

Твір наукового характеру "Застосування інструментів прогнозування ВВП в антикризовому управлінні" ( свідоцтво про реєстрацію авторського парва на твір № 88718)

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016),
 • методичне забезпечення навчальних курсів «Економікс: мікро- та макроекономічний аналіз», «Оцінювання економічного потенціалу міста», «Стратегічне планування соціального та економічного розвитку», «Стратегічне планування розвитку міста», "Муніципальна економіка".
 • Регулювання електроенергетичної галузі: діалектичний аналіз // Scientific letters of Academac society of Vichal Baludansky. 2017. -- №5.
 • Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України // Економічний часопис-ХХІ століття, 2014. - №3-4(1)
 • Проявлення екологічних втрат в економіці міста влади  //Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. – К.: КНЕУ, 2013. -- № 33.
 • Концепція життєвого циклу в управлінні економічним  потенціалом міста // Проблеми економіки, 2013. – №1.
 • Моніторинг інноваційності міста //Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. – К.: КНЕУ,2012. – Вип. 30. – С. 49-61
 • Економічна оцінка урбанізаційних процесів в Україні та формування економічного потенціалу міста // Інвестиції: практика та досвід, 2013. – №7.
 • Моніторинг розвитку управлінського потенціалу муніципальних органів влади  //Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. – К.: КНЕУ, 2012. – Вип. 31.
 • Економічний потенціал міста: стратегічний аспект // Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. – К.: КНЕУ, 2011. –  Вип. 29. 
 

Дисципліни:

 • Вступ до спеціальності
 • Муніципальна економіка
 • Економікс: мікро та макроаналіз
 • Економіка міста
 • Національна та громадська безпека
 • Економікс

 

 Профіль Профіль Google Академія Котенок Дарія Михайлівна.