Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень(каф. Макроекономіки та державного управління)

Розкриваються методи та організація наукових досліджень економічних процесів, розглядаються  види науково-дослідних робіт, вимоги до їх підготовки та порядок організації наукової діяльності.

Остання редакція: 13.09.11