Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Борець Лариса Василівна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

У 2004 році захистила дисертацію за темою «Правове регулювання відомчого фінансового контролю в системі МВС України» за спеціальністю 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

2005 р.− присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

2006 р.− вчене звання доцента.

Курси і семінари:

−участь у семінарі національного центру підготовки банківських працівників України: кваліфікаційна програма «Організація фінансового моніторингу в банківських установах» (м. Київ, 22-25 листопада 2011р.);

−участь у навчальному семінарі для правоохоронних органів «Співробітництво правоохоронних органів у сфері протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом» (м. Київ, 26 червня 2008 р.), проект MOLI-UA-2, Державний комітет фінансового моніторингу України;

−участьуміжнароднійконференції2ndEuropean IABPA Region V Training Conference 2008 (Zurich, Switzerland, 2-4 July2008).

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки «філологія», за спеціалізацією переклад (англійська), 2018

Дисципліни, що викладає: "Фінансове право", "Правові засади фінансового контролю", "Захист прав споживачів фінансових послуг".