Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Нечипоренко Олександр Юрійович

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 34 роки
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Закінчив Військово-політичну академію (1976 р., історико-правовий факультет), Державний педагогічний інститут за спеціальністю (1982 р.) спеціальність «Історія і суспільствознавство».

2002 р. і дотепер - ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", кафедра правового регулювання економіки (доцент); кафедра фінансового права (доцент).

У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Господарський механізм як спосіб реалізації досягнень НТР» зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія.

У 1990 р. отримав вчене звання доцента.

Напрями наукових досліджень: питання правового забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та митного права.

Навчальні дисципліни, які викладає: фінансове право (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) спеціальності 081 Право та спеціальності 071 Облік і оподаткування; правове регулювання валютних відносин (другий (магістерський) рівень вищої освіти); проблеми правового регулювання бюджетної системи України (третій (доктор філософії) рівень вищої освіти).

Підвищення кваліфікації: Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою "Технології інноваційного навчання в економічному університеті" (свідоцтво від 25.04.2017 р.).

Контактна інформація:

сл. тел. (044) 489-09-33

e-mail: alexn13@ukr.net

години консультацій: 14.00-15.00, середа

каб. 320, 3 поверх, 5 корпус КНЕУ,

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", 

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81