Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рощина Інна Олександрівна

Кафедра: Кафедра конституційного та кримінального права
Посада: Професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

У 2002 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію натему: «Ефективність норм кримінального права України у запобіганні злочинам ” за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.Працювала старшим викладачем кафедри кримінального права і криміналістики Інституту економіки та права «КРОК». З 2003 року викладач  кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

 На юридичному факультеті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» працювала на посаді старшого викладача кафедри теорії держави і права.

З 2010 року доцент кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Національного авіаційного університету. У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

З жовтня  2016 року  доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(на посаді професора з жовтня 2018 року). 

З вересня 2020 р. професор кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права.

Сферою наукових інтересів є актуальні питання кримінального права  та кримінології, а також Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.