Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кримінальне процесуальне право

Остання редакція: 29.10.19

Публікаціі з предмету

  • Кримінальне процесуальне право (325.5 KB)методичні матеріали  з вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти , галузі 08 «Право»  , спеціальності 081 «Правознавство», освітньо-професійної програми «Правознавство»01 Січня 2018 р.