Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кримінально-процесуальне право

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Поняття система і наука кримінального права.
Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність.
Тема 3. Поняття злочину. Класифікація злочинів.
Тема 4. Кримінальна відповідальність
Тема 5. Юридичний склад злочину.
Тема 6. Стадії вчинення злочинів.
Тема 7. Обставини, що виключають злочинність діяння.
Тема 8. Повторність, сукупність, рецидив злочину.
Тема 9. Звільнення від кримінальної відповідальності.
Тема 10 . Співучасть.
 
Модуль ІІ.
Тема 11. Множинність злочинів.
Тема 12. Обставини, що виключають злочинність діяння.
Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності.  
Тема 14. Покарання і цілі покарання.
Тема 15. Система і види покарань.
Тема 16. Призначення покарань.
Тема 17. Звільнення від покарання та його відбуття.
Тема 18. Судимість.
Викладацький склад:
доцент, кандидат юридичних наук С.С. Аскеров
асистент С.Ю. Задерейко
Тривалість: 113  год., кредити ЕСТS — 5, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 160 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 128  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 88  академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.
Остання редакція: 11.05.16

Публікаціі з предмету

  • Кримінальне процесуальне право (527 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право»08 Листопада 2016 р.
  • Кримінальне процесуальне право (27.2 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право»08 Листопада 2016 р.
  • Кримінально-процесуальне право (27.1 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Кримінально-процесуальне право”  .Дисципліна бакалаврського рівня. 24 Вересня 2015 р.
  • Кримінально-процесуальне право (373.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Кримінально-процесуальне право” 14 Вересня 2015 р.