Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародне право

МЕТА: 
                     -    ознайомити студентів юридичного факультету з загальними засадами  теорії і практики міжнародного права;            
-    допомогти студентам зрозуміти специфіку сучасних міжнародно-правових відносин;
-     розкрити основні положення галузей сучасного міжнародного права та основні напрямки його розвитку та практики застосування.
         ЗАВДАННЯ: навчити студентів
–    правильно розуміти та застосовувати термінологічний масив системи міжнародного права;
–    використовувати юридичні поняття та категорії в необхідних випадках;
–    самостійно проводити міжнародно-правовий аналіз сучасних зовнішньополітичних проблем.
 

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету

  • Міжнародне право 6Ю01 (142.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Міжнародне право»27 Вересня 2018 р.
  • Міжнародне право 6401 (91.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Міжнародне право»03 Лютого 2016 р.