Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародне приватне право

МЕТА:
         - вивчення студентами юридичного факультету понятійного та категоріального апарату міжнародного приватного права, його основних та допоміжних інститутів.
 ЗАВДАННЯ: навчити студентів
–    аналізувати зміст національних нормативних актів, міжнародних договорів з питань, пов’язаних з міжнародним приватним правом;
–    встановлювати колізійні принципи та норми, що підлягають застосуванню, вірно користуватися ними;
–    пов’язувати існуючі національні засоби вирішення колізійних питань з загальними вимогами міжнародного приватного права;
–    знаходити відповіді (та документи) з питань регламентації порядку та процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у правовідносинах з іноземним елементом.
 

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету

  • Міжнародне приватне право 6Ю01 (406.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»27 Вересня 2018 р.
  • Міжнародне приватне право 6Ю01 (103.5 KB)паспорт  навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»28 Жовтня 2016 р.