Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Договори в міжнародному праві

МЕТА:
–    мати уявлення про місце та роль права міжнародних договорів в системі міжнародного права;
–    знати зміст найважливіших міжнародно-правових документів, які є джерелами права міжнародних договорів;
–    знати законодавство України, яке стосується міжнародних договорів України.
         ЗАВДАННЯ:
–    студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормами та звичаями міжнародного права, які стосуються регулювання права міжнародних договорів;
–    засвоїти суть правових категорій, зміст інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку;
–    навчитися розуміти конкретний зміст норм права міжнародних договорів, тлумачити їх та правильно застосовувати до вирішення конкретних питань;
–    оволодіти навичками практичної роботи;
–    набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі права міжнародних договорів.
 

Остання редакція: 16.10.15

Публікаціі з предмету

  • Договори в міжнародному праві (55 KB)паспорт  навчальної дисципліни «Договори в міжнародному праві»03 Лютого 2016 р.
  • Договори в міжнародному праві (148.3 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Договори в міжнародному праві»30 Жовтня 2015 р.