Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стефанчук Марина Миколаївна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії –

 

2000-2012 рр. працювала на посадах провідного спеціаліста-юрисконсульта Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, головного спеціаліста відділу правової роботи, правової освіти, державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян Головного управління юстиції у Хмельницькій області.

 

24 травня 2012 року у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Органи виконавчої влади як сторона в справах адміністративної юрисдикції» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

2012-2014 рр. працювала на посадах доцента кафедри державно-правових дисциплін, професора кафедри адміністративного та фінансового права, професора кафедри адміністративно-правових Національної академії прокуратури України.

 

2014-2017 рр. – докторант Національної академії прокуратури України (денна форма навчання).

 

З 2017 р. по теперішній час – професор кафедри підприємницького та корпоративного права Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

У 2018 році у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

 

Вчене звання доцента присвоєно МОН 05.03.2019 р.

 

Напрями наукових досліджень: юрисдикційні процеси; виконавче провадження; судоустрій; прокуратура.

Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: однієї авторської монографії, понад 50 статей у фахових наукових виданнях, дев’ять з яких – у наукових періодичних виданнях інших держав, співавтором п’яти підручників та науково-практичних посібників.

5 основних публікацій за останні 5 років –

1. Стефанчук М. М. Діяльність прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді: проблеми теорії та практики : монографія. К. : Ін Юре, 2016. 500 с. 

2. Стефанчук М. М. Публічний інтерес як об’єкт реалізації прокуратурою України функції представництва. Право України. 2016.  № 11.  С. 236–244.

3. Стефанчук М. М. Категорія «виключні випадки» в контексті реалізації прокуратурою України функції представництва. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016.  № 4. С. 36–42.

4. Стефанчук М. М. Виконання кількох виконавчих документів щодо одного боржника: правова визначеність. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 6(24). С. 21–28. 

5. Стефанчук М. М. Представництво прокурором інтересів держави в суді. Організація та діяльність органів прокуратури України : навч. посіб. / За ред. П. М. Каркача. Харків : Право, 2019. С. 380-428.

 

Дисципліни, які викладає – Виконавче провадження; Актуальні проблеми господарського процесу; Основи юридичної клінічної практики.

 

Контактна інформація – тел. сл. 044 205 54 84

e-mail: maryna.stefanchuk@kneu.edu.ua

години консультацій: щочетверга з 13.00 до 15.00

номер кабінету 307, поверх 3, корпус 5.