Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ієрусалімова Ірина Олександрівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Біографія:

    Ієрусалімова І.О. має дві освіти: історичну та юридичну. У 1995 році закінчила з відзнакою історичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1999 р. Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. У 2006 році захистила дисертацію на тему «Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина» та отримала звання кандидата юридичних наук. Є одним із авторів навчального посібника «Адміністративно-правове забезпечення людини та громадянина».

    Працювала на викладацькій роботі в Київському Національному Університеті Будівництва і Архітектури, Національній академії внутрішніх справ України, а з 2001 р. працює на кафедрі теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

    Здійснює наукові дослідження теоретико-правових питань правового статусу людини і громадянина. Є автором підрозділу «Особливості адміністративно-правового захисту прав людини і громадянина в сучасній Україні» колективної монографії «Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави». Має наукові статі з питань конституційного та адміністративного права у збірнику наукових праць «Держава і право», журналах «Юридична Україна» та «Юридичний журнал».

    Є співавтором курсу лекцій «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

   Забезпечує викладання науки «Історія держави і права України». Бере активну участь у науково-організаційний та методичній роботі кафедри, в підготовці щорічної загальноуніверситетської студентської наукової конференції.

   Є членом Вченої ради юридичного факультету. Упродовж останніх трьох років виконує обов’язки керівника навчально-методичної секції «Історія держави і права України. Історія держави і права зарубіжних країн».