Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грищенко Наталія Вячеславівна

Кафедра: Кафедра міжнародного менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

У 2011 році з відзнакою закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана» і отримала диплом магістра з міжнародної економіки. Під час навчання в університетіпройшла освітню програму з контролінгу і консалтингу у Віденському економічному університеті(2008 р.). У 2009 році отримала гранд за якимнавчалась в Університеті Констанц (Німеччина). Протягом 2009/2010 академічного року проходила навчальний курс дистанційного навчання «Торговельна політика та комерційна дипломатія» на базі системи «Катапульт» центру торговельної політики та юриспруденції, м. Оттава, Канада.

Протягом 2011-2014 років навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Київськийнаціональнийекономічнийуніверситет ім. Вадима Гетьмана». У 2013 році здобула академічну стипендію ім. М.С. Грушевського для аспірантів вищих навчальних закладів. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Формування та структуризація глобального ринку консалтингових послуг».