Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Глобальне підприємництво

Мета науки: сформувати у студентів систему теоретичних знань, практичних навичок та інноваційних підходів до ведення підприємницької діяльності в глобальному середовищі.

 

Завдання науки: опанувати знаннями механізму підприємництва та сформувати практичні навички ведення підприємницької діяльності в глобальному середовищі; навчити аналізувати умови для розвитку підприємництва в різних країнах; навчити розробляти альтернативні бізнес-концепції для реалізації міжнародних можливостей; навчити застосовувати принципи інноваційної діяльності у глобальному підприємництві; сформувати розуміння сучасних тенденцій та додаткових можливостей підприємницької діяльності з точки зору гендерного та соціальних аспектів в контексті парадигми сталого розвитку.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

–аналізувати зовнішнє середовище глобального підприємства;

–формувати стратегії глобальної діяльності підприємства;

–аналізувати показники, що характеризують діяльність суб’єктів глобального бізнесу;

–розробляти стратегічні заходи оптимізації виходу компанії на глобальний ринок;

–генерувати інноваційні рішення в управлінні діяльністю глобального підприємства;

–аналізувати національні та зарубіжні дані для вирішення управлінських бізнес-завдань.

Остання редакція: 21.04.16

Публікаціі з предмету