Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Смагін Володимир Леонтійович

Кафедра: Кафедра інвестиційної діяльності
Посада: заступник завідувача кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

 – доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри банківських інвестицій кредитно-економічного факультету Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2010 році успішно захистив докторську дисертацію на тему «Фінансовий ринок у трансформаційній економіці: закономірності формування і розвитку» (науковий консультант – Савчук В.С., член-кореспондент НАН України, доктор економ. наук, завідувач кафедри політичної економії обліково-економічного факультету Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».