Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бюджетування інвестиційних проектів

Освітній ступінь: бакалавр

Мета дисципліни: надання студентам системитеоретичних та практичних знань в сфері бюджетування інвестиційних проектів підприємств.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, теоретичну іметодологічну базу, достатніх для роботи за фахом та необхіднихдля подальшого оволодіння практикою бюджетування інвестиційних проектів.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-     проаналізувати та вибудувати організаційну структуру інвестиційного проекту;

-     побудувати план реалізації інвестиційного проекту із врахуванням особливостей окремого видів діяльності, технологічної карти виробництва та організаційної структури проекту;

-     провести розрахунки та аналіз основних бюджетів інвестиційного проекту та вибудовувати схему взаємозв’язків між ними;

-     проводити аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ проекту;

-     визначити ключових учасників процесу реалізації інвестиційного проекту та сформувати систему взаємозв’язків між ними;

-     проаналізувати структуру та характер робіт необхідних для успішної реалізації інвестиційного проекту;

-     виконувати економічні розрахунки для планування та контролю за основними етапи реалізації інвестиційного проекту;

-     визначати вартість джерел фінансування інвестиційного проекту та доцільність їх використання.

-     надавати практичні рекомендації щодо побудови найбільш ефективної схеми фінансування інвестиційного проекту.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету