Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансово-інвестиційний консалтинг

Мета дисципліни: допомогти магістрам нової генерації здобути знання, вміння, поглибити фахові компетенції з методології та інструментарію фінансово-інвестиційного консалтингу, щоб ефективно застосовувати їх у сфері своєї фахової діяльності.   

Завдання дисципліни: сформувати у студентів систему теоретико-методологічних і практичних знань про категорії, поняття, види та інструменти фінансово-інвестиційного консалтингу.

Результати навчання: за умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-  аналізувати стан інвестиційного ринку, бізнес-план інвестиційного проекту, програми та меморандуми; фінансову звітність суб’єктів господарювання;

-  давати оцінкуфінансовим результатам інвестиційної діяльності; прогнозувати показники розвитку економіки взагалі, так і підприємства в цілому;

-  визначати потенційних інвесторів/кредиторів проектів; показники фінансової та економічної оцінки ефективності реалізації інвестиційного проекту, програми та меморандуму; інвестиційну привабливість корпорації, галузі, регіону; оптимальну структуру інвестиційного капіталу;  вартість інвестиційного капіталу; стратегію фінансування інвестиційних заходів;

-  координувати організаційну взаємодію учасників інвестиційного процесу та консалтингової компанії;

-  оцінювати інвестиційну привабливість суб’єктів господарювання; можливість участі фінансово-кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проектів; ефективність реалізації інвестиційних заходів; вартість майна та майнових прав; розробляти адекватну антикризову стратегію для підприємства, визначати її завдання та функції.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету