Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інвестиційне кредитування

Мета дисципліни: оволодіння студентами базовими знаннями з теорії та практики кредитування інвестиційних проектів на основі законодавства України та з урахуванням вітчизняних й іноземних  наукових досліджень.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів глибокі знання з теорії та практики  кредитування інвестиційних проектів за умов ринкової економіки і навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень при фінансуванні банками або іншими кредиторами інвестиційних проектів в умовах невизначеності.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

-  аналізувати стан кредитного ринку;

-  аналізуватибізнес-плани реальних інвестиційних проектів;

-  визначати реальну процентну ставку і повний строк кредиту;

-  планувати грошові потоки інвестиційних проектів;

-  визначати показники фінансової та економічної оцінки ефективності реалізації реального інвестиційного проекту;

-  визначати клас позичальника – фізичної та юридичної особи, інтегральний показник кредитоспроможності боржника - юридичної особи;

-  визначатиоптимальну структуру капіталу при фінансуванні інвестиційних проектів;

-  визначативартість заставного майна;

-  розробляти графік погашення інвестиційного кредиту та графік лізингових платежів; 

-  організовувати процес фінансування інвестиційних проектів за рахунок боргових ресурсіві координувати діяльність структурних підрозділів кредитних установ щодо організації даного процесу. 

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету