Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальні інвестиції

Мета дисципліни: формування системи професійних компетенцій (знань, прикладних вмінь та навичок) щодо вивчення теоретико-методологічних основ сутності соціальних інвестицій, а також практичних навичок пов’язаних з формуванням і реалізацією соціальних інвестиційних проектів.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

–                       визначати найпривабливіший соціальний проект;

–                       визначати вплив інфляції та ризику на прийняття інвестиційних рішень щодо реалізації соціальних проектів;

–                       розраховувати вартість інвестиційного капіталу;

–                       визначати оптимальну структуру джерел фінансування;

–                       визначати доцільність соціального інвестиційного проекту;

–                       оцінювати привабливість соціальних інвестиційних проектів;

–                       оцінювати вплив соціальних інвестицій на якість життя населення;

–                       оцінювати потенціал соціального інвестування;

–                       оцінювати соціальну безпеку при реалізації соціальних інвестицій.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету