Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бабяк Наталія Дмитрівна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: професор, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

У 1998 році закінчила Київський національний економічний університет, фінансово-економічний факультет, отримала диплом магістра по спеціальності «Фінанси і кредит» за програмою «Фінансовий менеджмент».

Відомості про захист дисертацій:

-         Рік захисту - 2004

-         Тема дисертаційного дослідження "Амотизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємств"

-         Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила “5” березня 2004 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 при ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит»

Відомості про вчені звання:

- Вчене звання доцента кафедри фінансів підприємств присвоєно у 2006 році.

- Вчене звання професора кафедри корпоративних фінансів і контролінгу присвоєно у 2015 році

Захищені аспіранти і докторанти:

Здійснює наукове керівництво підготовкою дисертації на здобуття ступенів кандидата економічних наук. Підготувала 3 кандидатів наук за спеціальністю 08.00.08. «Гроші, фінанси і кредит» під час роботи в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

1.Ясинський Г.І. «Цінні папери в інвестиційному процесі на ринку нерухомості України», 2010 рік

2.Стащук Д.М. Рейтингування банків у системі прийняття фінансово-інвестиційних рішень”, 2014 рік

3.Буратчук Н.Ю. «Фінансовий контролінг в управлінні робочим капіталом торговельних мереж», 2015 рік

4. Паскалова А.Г. "Фінансовий контролінг в управлінні витратами підприємств", 2016 рік  

Діючі аспіранти:

В даний час здійснює наукове керівництво підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. «Гроші, фінанси і кредит» трьох осіб:

- аспіранта Пожара Андрія Миколайовича (3-й рік, без відриву від виробництва),

- аспіранта Філіна Олександра Сергійовича (2-й рік, з відривом від виробництва)

- здобувача Нагорного Євгена Олександровича (4-й рік).

Також з 2005 року працює керівником фінансової служби ТОВ «Август-Україна».

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає на бакалаврському рівні – «Корпоративні фінанси»; на магістерському рівні –  «Фінансовий контролінг», «Операційний контролінг».

Із вказаних дисциплін Бабяк Н.Д. викладає лекції, проводить семінарські і контактні заняття, індивідуальні консультації, керує самостійною роботою студентів та приймає іспити і заліки. Керує написанням курсових та дипломних робіт.

З 2018 року є Керівником групи розробників і Гарантом Освітньо-професійної програми "Корпоративні фінанси" на першому (бакалаврському) рівні освіти.