Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Радзієвська Вікторія Миколаївна

Кафедра: Кафедра фінансові ринки
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Викладає навчальні дисципліни: "Фінанси зарубіжних корпорацій", "Корпорація на фінансовому ринку", "Управління фінансами корпорацій". У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Операції комерційних банків з цінними паперами" за спеціальністю 08.00.10 "фінанси, грошовий обіг і кредит". Є автором та співавтором ряду навчально-методичних посібників та фахових праць. Співпрацює з начальними закладами, що готують фахівців фондового ринку.