Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програма інноваційного розвитку кафедри

У 2010 році Постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року №76 ДВНЗ "Київський національний економічний університет", надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету, що свідчить про результативну та ефективну роботу в минулі роки. Концепція дослідницького університету грунтується на тісній інтеграції освіти і наукових досліджень в межах університету, включаючи їхнє використання у практиці навчання студентів.

Програма інноваційного розвитку університету містить стратегічні цілі з основних напрямків інноваційної діяльності колективу університету, шо орієнтовані на кінцеві результати. Лише досягнення всіх стратегічних цілей, оцінювання й вимірювання отриманих результатів у конкретних показниках, серед яких і динамічні конкурентні переваги дає підстави для набуття університетом нового рівня якості розвитку, інноваційного характеру діяльності. Програма інноваційного розвитку кафедри менеджменту банківської діяльності є складовою Програми інноваційного розвитку університету.

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Остання редакція: 08.11.17