Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Страхове право

Дозволяє опанувати основні правові засади регулювання страхової діяльності, формувати навички в застосуванні норм і процедур правового супроводу страхової діяльності.

Остання редакція: 18.04.19

Публікаціі з предмету

  • Страхове право (магістерський рівень в.о.) (583.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Страхування та управління ризиками» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації  «Страхування та ризик-менеджмент». Тип дисципліни: вибіркова01 Жовтня 2019 р.
  • Страхове право (104 KB)паспорт навчальної дисципліни «Страхове право» .Дисципліна магістерського рівня. МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»26 Вересня 2017 р.