Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит та економічний аналіз: теорія, методологія, організація