Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бугай Надія Олександрівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QIy4vHgAAAAJ

Orcid ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4670-935X

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/1491621/nadia-bugay/

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56074923600

У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет, обліково-економічний факультет і здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2015 році присвоєно вчене звання «доцент». З 2002 року до теперішнього часу працює на кафедрі аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Має практичний досвід роботи 5 років на посаді головного бухгалтера.

Автор 59 наукових праць, зокрема: 24 наукові статті у фахових вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, 28 тез доповідей на наукових конференціях, 7 науково-методичних праць.

Дисципліни, які викладає: «Організація і методика контролю та аудиту», «Судово-бухгалтерська експертиза».